Typický deň pracovníka služieb

Typický deň pracovníka služieb

Dispečer alebo koordinátor služieb v oddelení služieb zákazníkom spracováva požiadavky od klientov a priraďuje úlohy jednotlivým servisným pracovníkom. Dispečer môže použiť kalendár služieb integrovaný v systéme Microsoft Dynamics CRM, vyhľadať prvého dostupného pracovníka a prideliť mu novú servisnú úlohu.

Dispečer má teraz lepší prehľad a pracovníci služieb si môžu ľahšie plánovať svoj pracovný deň. Jednotlivé aktivity už nie sú evidované v tabuľkách programu Excel či iných, nie celkom vhodných nástrojoch. Nie je tiež nutné tlačiť zoznamy pre servisných technikov. Všetko je spravované v systéme Microsoft Dynamics CRM, do ktorého je každý servisný prípad zadávaný.


Radi by ste sa ešte na niečo spýtali?

Kontaktujte ma, iste nájdeme spoločne riešenie.
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Mgr. Lenka Svrčinová

Head of Strategic Products© 2020 - 2023 - microsoft-crm.sk

Možno by vás mohlo zaujímať

Nájdete nás aj na