Skupina D3Soft sa stala súčasťou európskeho holdingu Solitea

Skupina D3Soft sa stala súčasťou európskeho holdingu Solitea

(08.03.2021)

Dlhodobo plánovaná strategická zmena je vo finále.

S účinnosťou od 01. 03. 2021 sa Skupina D3Soft stala súčasťou divízie Enterprise and Public holdingu Solitea, a.s., ktorá patrí medzi významných európskych dodávateľov softvérového riešenia.

Vďaka transferu know-how a obchodné synergie z materského holdingu Solitea, a.s., povedú tieto zmeny k väčšej stabilite a možnostiam inovácie produktového portfólia a skvalitnenie poskytovaných služieb Skupiny D3Soft. Tieto strategické kroky majú za cieľ posilniť obchodné vzťahy, ktoré touto zmenou zostávajú úplne nedotknuté a všetka doterajšia spolupráca bude pokračovať tak, ako boli klienti Skupiny D3Soft za 20-ročnú pôsobnosť na trhu zvyknutí.

Pre zjednodušenie komunikácie v rámci holdingu zostávajú všetky údaje spoločností Skupiny D3Soft (obchodný názov, IČO, DIČ, sídlo, bankové spojenie, atď.) Predbežne bez zmien.

Radi by ste sa ešte na niečo spýtali?

Kontaktujte ma, iste nájdeme spoločne riešenie.
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Mgr. Lenka Svrčinová

Head of Strategic Products© 2020 - 2023 - microsoft-crm.sk

Možno by vás mohlo zaujímať

Nájdete nás aj na