Field Service | microsoft-crm.sk

Dynamics 365 Field Service

Predvídajte potreby Vašich zákazníkov a prinášajte nové obchodné prípady pomocou nástroja pre služby spojené so servisnou prác v teréne.

Dynamics 365 Field Service zahŕňa komplexné nástroje pre servisné spoločnosti a služby spojené s prácou v teréne. Modul Field Service riadi celý životný cyklus servisného prípadu od A do Z, čo vedie k plnej spokojnosti zákazníka, zvyšuje lojalitu a prináša nové obchodné príležitosti pomocou kvalitnej komunikácie so zákazníkom a predvídanie jeho potrieb.PRÍKLADY TYPOV ORGANIZÁCIÍ

KTORÉ POUŽÍVAJÚ APLIKÁCIE PRE SPRÁVU SLUŽIEB V TERÉNE
Výroba
Výrobca lekárskych zariadení predáva stroje do nemocníc a kliník a aplikáciu používa na spravovanie služieb údržby v životnosti strojov.
Programy
Spoločnosť zaoberajúca sa výrobou optických káblov používa aplikáciu k reagovaniu na výpadky pri vysielaní technikov do problémových oblastí.
ZDRAVOTNÁ STAROSTLIVOSŤ
Poskytovateľ domácej starostlivosti používa aplikáciu na plánovanie a vysielanie zdravotníckych pracovníkov k správe zdravotnej a inej starostlivosti pre viac pacientov.
ÚDRŽBA VYBAVENIA
Správca zariadenia používa aplikáciu na poskytovanie služieb údržby a opráv pre ohrievacie a chladiace zariadenia.

KĽÚČOVÉ FUNKCIE

APLIKÁCIA DYNAMICS 365 FIELD SERVICE
 • Pracovné príkazy potrebné predovšetkým na definovanie prác v teréne.
 • Nástroje pre plánovanie schôdzok na mieste a optimalizáciu harmonogramov.
 • Nástroje na komunikáciu so zákazníkmi, dispečermi, technikmi v teréne a ďalšími zainteresovanými osobami.
 • Ľahko použiteľná mobilná aplikácia, ktorá vedie technikov zmenami plánu a servisných prác.
 • Možnosť správy pre sledovanie zákazníkov a ich história služieb.
 • Pravidelný servis vďaka automatickému generovaniu termínov údržby.
 • Správa zásob a objednávok v teréne.
 • Automatické generovanie faktúr.
 • Monitoring servisných technikov v teréne.
 • Analytika kľúčových ukazovateľov pre výkazníctvo.

HLAVNÉ PRÍNOSY

APLIKÁCIA DYNAMICS 365 FIELD SERVICE
 • Kontácie prác podľa skutočne vynaloženého času na zákazke.
 • Skrátenie doby cestovania, najazdených kilometrov a amortizácie vozidla.
 • História komunikácie so zákazníkom.
 • Online kontakt so zákazníkom.
 • Informovanie zákazníkov o stave ich zákazky.
 • Plánovanie návštev podľa požiadaviek zákazníka.
 • Eliminácia prestojov vďaka riadenej preventívnej údržbe.
Aplikácie na podporu predaja sú špeciálne navrhnuté tak, aby ich sady funkcií, ktoré nepretržite analyzujú rozsiahlu kolekciu dát o zákazníkoch, pomohli manažérom predaja a predajcom inteligentne riadiť svoje tímy a rýchlo odpovedať na ich...
dozvedieť sa viac...
Riešenie je starostlivo nakonfigurované tak, aby spĺňalo potreby marketingového oddelenia a zabezpečovalo koordináciu s obchodom.  Umožňuje tvorbu marketingového mixu, prehľadnú segmentáciu...
dozvedieť sa viac...
Vytvárajte skvelé vzťahy so zákazníkmi s aplikáciami Customer Service, ktoré vám pomôžu zamerať sa na optimálnu spokojnosť zákazníkov.  Customer Service ponúka mnoho funkcií a nástrojov, ktoré môžu organizácie používať na spravovanie...
dozvedieť sa viac...

Viac info o aplikácii Field Service

s vami rád preberiem osobne
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Mgr. Lenka Svrčinová

Head of Strategic Products© 2020 - 2023 - microsoft-crm.sk

Možno by vás mohlo zaujímať

Nájdete nás aj na